Bidaah/bid’ah/bidah/antibidaah

Bidaah/bid’ah/bidah/antibidaah (Sederhana dalam ibadah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bidaah)

Posts Tagged ‘addin’

Maksud bidaah

Posted by admin di 4 Jun 2008

Maksud bidaah

Dari segi lughat/lughah/bahasa Dari segi syarak/syara’
 • Segala sesuatu yang diadakan
 • Tambahan baru
 • Segala sesuatu yang diadakan bercorak keagamaan yang tidak ada contoh dari Nabi s.a.w dan sahabatnya.
 • Ibadah yang direka atau ditambah untuk mendapat pahala lebih atau mendekatkan diri kepada Allah.
 • Sesuatu yang baru dalam agama yang telah sempurna. “Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu.” (Surah Al-Maidah:3)
 • Dipandang indah dan baik
 • Menyerupai syariat
 • Bersangkut-paut dengan agama
 • Belum ditetap Allah dan Nabi s.a.w
 • Penambahan atau pengurangan yang dipandang agama
 • Tidak dapat difikir tujuannya

Perbezaan adat dan ibadah

Adat Ibadah
 • Asal hukum adat itu harus
 • Asal hukum adat itu sah hingga datang dalil yang mengharamkannya
 • Dalil: “Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu.”(H.R. Muslim)
 • Asal hukum ibadah itu menunggu perintah dan mengikut
 • Asal hukum ibadah adalah batal hingga datang dalil yang memerintahkan
 • Dalil: “Apakah bagi merka ada beberapa sekutu yang membuat syariat dalam hal agama yang tidak diizinkan Allah? (Surah As – Syura : 21 ) “Barangsiapa yang mengada-adakan di dalam urusan agama kami ini apa-apa selain daripadanya, maka ia tertolak.(H.R. Bukhari)

Contoh-contoh bidaah

Lughat/lughah/bahasa Syarak/syara’
 • Menggunakan mikrofon dalam solat atau azan. Pada zaman Nabi tiada, adakah bidaah? Jika orang bertanya mengenai mikrofon kita dapat menjawab tujuannya untuk menjelaskan suara kepada orang ramai.Inilah maslahat mursalah.
 • Pesta bunga api sempena tahun baru.Adakah ini ibadah.Ya, jika kepercayaan kita bunga api boleh menghalau hantu dan syaitan, jika tidak tiada masalah.
 • Menunggang motosikal. Adapun pada zaman Nabi s.a.w menunggang unta, tetapi itu hanyalah adat pada zaman itu. Sebelum Nabi lahir memang orang menunggang unta, adakah mereka sebelum Nabi mengikut sunnah?
 • Maulid Nabi s.a.w atau Hari Jadi Nabi s.a.w. Adakah anda mengikut sunnah Abu Talib menyambut Hari kelahiran Nabi s.a.w? Nabi s.a.w tidak pernah menganjurkannya!
 • Solat Raghaib (solat 12 rakaat pada malam Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab dengan cara-cara tertentu). Jika dilihat dari satu sudut,mengerjakan solat ini kelihatan mengikut sunnah kerana solat merupakan perbuatan yang baik dan diperintahkan oleh agama. Tetapi, jika dilihat dari sudut lain, jelas bidaahnya kerana tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi s.a.w.
 • Mempelai lelaki yang aqad nikah di depan imam disuruh mengucap 2 kalimah syahadah sambil berjabat tangan. Pada asalnya mengucapkannya memang baik, tetapi jika diucapkan dengan cara-cara tersebut sehingga dipandang agama dan orang ramai memandangnya sebagai satu ketentuan dari syariat, padahal bukan dari perintah agama, maka perbuatan tersebut menjadi bidaah.

Posted in Pelbagai | Di tag: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »