Bidaah/bid’ah/bidah/antibidaah

Bidaah/bid’ah/bidah/antibidaah (Sederhana dalam ibadah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bidaah)

Archive for Julai 2008

Alternatif

Posted by admin di 30 Julai 2008

Alternatif

Saya ingin memberi alternatif dan renungan dalam berzikir yang dianjurkan oleh Nabi s.a.w. Jika diteliti, kita akan dapati apa-apa yang Nabi s.a.w ajar mengenai zikir sudah cukup dan rasanya tidak tergamak untuk menambah atau menguranginya.

Pembahagian zikir:

1. Ditentukan bilangan,waktu dan tempat

2. Ditentukan bilangan atau waktu atau tempat atau keduanya.

3. Tidak terikat dengan ketentuan.

Zikir datangnya dari al-Quran dan sunnah yang sahih.Oleh itu, tidak dinamakan ibadat jika datang dari siapa pun zikir yang tiada nasnya. Zikir ini tidak boleh ditambah atau dikurangi jika ditentukan dengan syarat tertentu walaupun hukumnya sunat. Adakah solat sunat Dhuha boleh dikerjakan tanpa Al-Fatihah walaupun hukumnya sunat?

Dari Kaab bin “Ujrah, Nabi s.a.w bersabda:

“Beberapa kalimat yang diucapkan sesudah solat wajib, tidak akan rugi/kecewa orang yang mengucapkannya / mengerjakannya, iaitu: tiga puluh tiga kali (33) tasbih (subhanallah), tiga puluh tiga (33) kali tahmid (alhamdulillah), dan tiga puluh empat (34) kali takbir (allahu akbar).”

[H.R. Muslim dan lain-lain.]

Dari Abi Hurairah r.a.,Nabi s.a.w bersabda:

“Barangsiapa bertasbih/mensucikan Allah(subhanallah) di belakang solat (fardu) tiga puluh tiga(33) kali, dan bertahmid/memuji Allah(alhamdulillah) tiga puluh tiga(33) kali,dan bertakbir/membesarkan Allah (allahu akbar) tiga puluh tiga(33) kali, maka jumlahnya menjadi sembilan puluh sembilan(99) kali.Kemudian mengucapkan(sekali):

Laailaha illallah wahdahu laasyarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa a’laa kulli syai’in qadir.

Nescaya diampunkan kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan.”

[H.R. Muslim dan lain-lain.]

Dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: Mereka (para sahabat) diperintah (oleh Nabi s.a.w ) bertasbih (subhanallah) di belakang setiap solat (fardu) tiga puluh tiga (33) kali, bertahmid (alhamdulillah) tiga puluh tiga (33) kali,dan bertakbir (allahuakbar) tiga puluh empat (34) kali. Kemudian seorang lelaki dari (kaum) Ansar bermimpi didatangi (seseorang) lalu dikatakan kepadanya: “Bukankah Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kamu untuk bertasbih di belakang setiap solat tiga puluh tiga (33) kali,bertahmid tiga puluh tiga (33) kali,dan bertakbir tiga puluh empat(34)kali?” Jawab lelaki Ansar tadai: “Betul!” Orang itu berkata lagi: “Jadikanlah dia dua puluh lima (25) kali dan jadikanlah juga padanya tahlil (Laailaha illallah atau Laailaha illallah wahdahu laasyarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa a’laa kulli syai’in qadir.) dua puluh lima (25) kali.”

Apabila aku bangun pagi, lelaki Ansar itu datang kepada Nabi s.a.w. dan menerangkan mimpinya itu.Maka Nabi s.a.w bersabda: “Jadikanlah dia seperti itu.”

[H.R. An-Nasa’i ,Ahmad,Ibnu Khuzaimah dan lain-lain.]

Dari Abu Hurairah r.a.,dia berkata:

“Orang-orang yang fakir telah datang kepada Nabi s.a.w,mereka berkata: “Orang-orang yang banyak harta/kaya telah memperoleh darjat yang tinggi dan kenikmatan yang tetap, mereka solat seperti kami solat dan mereka puasa seperti kami puasa,tetapi mereka memiliki kelebihan harta yang dengannya mereka dapat berhaji,umrah,berjihad, dan bersedekah.” Nabi s.a.w bersabda: “Maukah aku ceritakan sesuatu yang jika kamu mengamalkannya kamu dapat mengejar orang-orang yang mendahului kamu, dan tidak ada sesudah itu orang yang dapat mengamalkan seperti itu? Kamu hendaklah brtasbih,bertahmid dan bertakbir di belakang setiap solat(fardu) tiga puluh tiga kali(masing-masing 33X).”

[H.R. Al Bukhari dan Muslim]

Dari Abdullah bin Amr,Nabi s.a.w bersabda:

“Dua macam yang tidak memelihara akan keduanya seorang hamba Muslim melainkan dia akan masuk syurga(siapa yang memeliharanya akan masuk syurga). Ketahuilah! Keduanya itu mudah,akan tetapi sedikit orang yang mengamalkannya, iaitu mensucikan Allah(bertasbih subhanallah) di belakang setiap solat maktubah/wajib sepuluh(10) kali, memuji-Nya(bertahmid-alhamdulillah) sepuluh(10) kali, dan membesarkan-Nya(bertakbir-allahuakbar) sepuluh(10) kali, maka yang demikian itu menjadi seratus lima puluh (150) kali pada ucapan (30 X 5 solat fardu=150) dan seribu lima ratus(1500) kali pada timbangan.Kemudian bertakbir(allahuakbar) tiga puluh empat(34) kali ketika hendak tidur dan bertahmid(alhamdulillah) tiga puluh tiga(33) kali dan bertasbih (subhanallah) tiga puluh tiga(33) kali, maka yang demikian itu menjadi seratus(100) pada ucapan (34+33+33=100) dan seribu pada timbangan. Maka, siapakah di antara kamu yang mengerjakan dalam sehari semalam dua ribu lima ratus(2500) kesalahan?” Mereka (para sahabat) bertanya: “Ya Rasulullah, mengapa kedua itu mudah tetapi sedikit orang yang mengamalkannya?” Nabi s.a.w menjawab: “Kerana syaitan datang kepada salah seorang kamu apabila dia telah selesai solatnya lalu syaitan mengingatkannya akan keperluan ini dan itu,terus dia bangun dan tidak mengucapkannya. Kemudian syaitan datang kpdnya apabila dia hendak tidur lalu syaitan menidurkannya sebelum dia mengucapkannya.” Berkatalah Abdullah bin Amr: Aku melihat Rasulullah s.a.w. menghitung tasbih dengan tangan kanannya.”

[H.R. Abu Daud,Ahmad,An-Nasa’i,At-Tirmidzi,Ibnu Majah dan Ibnu Hibban-Sahih]

Dari Tsauban,dia berkata:

“Biasanya Rasulullah s.a.w. apabila telah selesai solat mengucapkan: astaghfirullah tiga(3) kali,kemudian mengucapkan: Allahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikram.”

[H.R. Muslim,Ahmad dan lain-lain.]

Dari ‘Uqbah bin Amir,dia berkata:

“Rasulullah s.a.w. telah memerintahkanku supaya aku membaca ‘Al-Muawidzat’ (1.Qulhuwallahu Ahad. 2. Qul a’udzu bi rabbil falaq 3. Qul a’udzu bi rabbinnaas.) di belakang setiap solat(fardu/wajib).”

[H.R. Ahmad,Abu Daud,An-Nasa’i dan lain-lain.- Sahih]

Dari Abi Umamah,Nabi s.a.w bersabda:

“Barangsiapa membaca ayat kursi di belakang setiap solat maktubah/fardu/wajib, nescaya tidak ada yang menghalanginya dari masuk syurga kecuali kalau dia tidak mati.”

[H.R. An-Nasa’i dan lain-lain. –sahih]

Zikir paling banyak 100X

Sebanyak-banyak zikir yang dianjurkan Nabi s.a.w yang sahih adalah 100 kali dan ada zikir yang dianjurkan membacanya tetapi tidak dituntut dibilangnya zikir tersebut, cukup berzikir sekadar kemampuan.

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Barangsiapa yang mengucapkan subhanallahi wabihamdihi dalam satu hari seratus kali, nescaya dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih laut.”

[H.R. Al Bukhari dan Muslim]

Dari Abu Hurairah r.a. ,Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Barangsipa yang mengucapkan ‘laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai’in qodiir’ seratus kali dalam sehari, maka baginya sama dengan memerdekakan sepuluh hamba dan ditulis baginya seratus kebaikan dan dihapuskan darinya seratus kesalahan serta dia mendapat penjagaan dari gangguan syaitan pada hari itu sampai petang. Dan tidak ada seorang yang lebih utama darinya kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak dari itu.*

[H.R. Al Bukhari dan Muslim]

*Membaca lebih daripada 100X tidak pula dituntut menghitungnya.

Dari Saad bin Abi Waqqas,katanya:

“Kami pernah duduk di sisi Rasulullah s.a.w. lalu baginda bersabda: “Lemahkah salah seorang kamu untuk mengerjakan setiap hari seribu kebaikan?” Maka bertanya seorang yang ada dalam majlis itu kepada baginda: “Bagaimanakah salah seorang dari kami mengerjakan seribu kebaikan?” Baginda bersabda: “Iaitu dia bertasbih (subhanallah) seratus kali tasbih nescaya akan ditulis baginya seribu kebaikan dan dihapuskan darinya seribu kesalahan.”

[H.R. Muslim]

Dari Abu Hurairah r.a.,katanya:Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Barangsiapa yang bertasbih kepada Allah (subhanallah) 33X pada setiap selesai solat(fardhu) dan bertahmid kepada Allah (alhamdulillah) 33X dan bertakbir kepada Allah (allahu akbar) 33X, maka yang demikian itu jumlahnya menjadi 99. Kemudian dia mencukupkan menjadi seratus dengan mengucapkan: Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syaiin qadiir(1X). Maka akan diampunkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di laut.”

[H.R. Muslim]

Ada zikir yang diajar oleh Nabi s.a.w tetapi kita tidak dituntut menghitungnya. Jadi, cukup membaca sekadar kemampuan.

Dari Abu Hurairah r.a.,katanya:Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Dua kalimat yang ringan diucapkan akan tetapi berat pada timbangan, iaitu: subhanallahi wa bihamdih,subhanallahil ‘adziim.”

[H.R. Bukhari dan Muslim]

Dari Samurah bin Jundub: Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Ada empat perkataan yang dicintai oleh Allah iaitu: subhanallah, walhamdulillah, wa laa ilaaha illaah, wallahu akbar. Tidak salah kalau engkau memulai dari mana saja.”

[H.R. Muslim]

Boleh membaca mana-mana :

· Subhanallahi wabihamdih

· Subhanallah

· Alhamdulillah

· Laa ilaaha illallah

· Allahu akbar

· Lahaula wala quata illa billah

[H.R. Muslim]

Terdapat banyak lagi hadis lain…

Mengapa kita tidak boleh membaca berlebih-lebihan?Apa salahnya baca beratus-ratus atau beribu-ribu?

Dari Abdullah bin Mas’ud: Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan.” Nabi s.a.w mengucapkannya sampai 3X.”

[H.R. Muslim]

Dengan keterangan di atas, untuk apa lagi kita berlebih-lebihan dan menambah zikir yang baru? Bukankah sudah cukup apa yang Nabi s.a.w ajar?

Posted in 1 | Leave a Comment »

Amal sederhana

Posted by admin di 18 Julai 2008

Amal sederhana

“ Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.”

(Al Mulk 67:2)

“ Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.

(Al Kahfi 18:7)

“ Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa dan adalah Arasy-Nya di atas air agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya.

(Hud 11:7)

Dalil di atas menerangkan sesiapa yang lebih baik amalnya bukan sesiapa yang terbanyak amalnya. Bidaah itu banyak bukan baik. Kata Abdullah bin Mas’ud ra.:

“Sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bidaah.”

“Allah tidak menghendaki menjadikan kesempitan atas kamu

(Al-Maidah:6)

“ Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidaklah Dia menghendaki kesukaran bagi kamu.”

(Al-Baqarah:185)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan selapangnya.”

(Al-Baqarah:286)

Dari Abu Musa r.a. katanya: Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, manakah kelakuan dalam Islam yang dilakukan oleh seseorang Muslim yang lebih utama? “Baginda menjawab: “Iaitu orang Islam yang orang-orang Islam lainnya berasa selamat dari ucapan lisannya serta dari perbuatan tangannya baik yang berupa perbuatan tangan ataupun menggunakan kekuasaan yang ada padanya.

(H.R. Bukhari)

Dari Abdullah bin Amr r.a., bahwasanya seorang lelaki bertanya pada Nabi s.a.w.: Manakah kelakuan dalam Islam yang dilakukan oleh seseorang Muslim yang lebih baik? Baginda menjawab: Iaitu hendaklah kamu memberikan makanan serta mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada orang yang tidak atau belum kamu kenal.

(H.R. Bukhari)

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi s.a.w.:

“Sesungguhnya agama itu mudah dan tidak sekali-kali seseorang memperberatkan dirinya sendiri dalam melaksanakan agama itu melainkan akan dikalahkan oleh agama itu. Oleh sebab itu, berlaku luruslah dalam beragama itu serta berbuat benarlah. Selain itu, mohonlah pertolongan untuk mengerjakan syariat agama itu pada waktu pagi, petang dan sekadarnya pada waktu malam.”

(H.R. Bukhari)

“Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu………”

(Al-An’am:38)

Posted in 1 | Leave a Comment »

Bantahan imam mazhab

Posted by admin di 10 Julai 2008

Bantahan imam mazhab

Kata imam Malik bin Anas:

“Barangsiapa mengada-adakan satu bidaah di dalam Islam yang ia memandang bidaah itu hasanah, maka sesungguhnya ia telah menyangka bahawa Muhammad telah berkhianat akan risalah Tuhan, kerana sesungguhnya Allah berfirman: “Pada hari ini Aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu.” Maka, apa-apa yang tidak menjadi agama pada hari itu, tidaklah menjadi agama pada hari ini.”

Pada suatu hari imam Malik didatangi seseorang lelaki yang kemudian bertanya tentang tempat berihram haji, katanya: “Dari mana aku berihram?” Imam Malik berkata: “Dari miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah s.a.w. dan baginda telah berihram daripadanya, maka dari itu hendaklah engkau berihram daripadanya.” Lelaki itu berkata: “Jika aku berihram dari tempat yang lebih jauh daripadanya, apakah salahnya?” Imam Malik berkata: “Saya tidak memandang baik yang demikian itu, bahkan saya benci.” Lelaki itu bertanya lagi: “Mengapa tuan benci yang demikian itu?” Beliau menjawab: “Saya benci kepadamu bahawa kamu membuat fitnah.” Lelaki tadi berkata pula: “Apakah fitnah dalam menambah kebaikan?” Imam Malik berkata: “Kerana Allah telah berfirman: “Hendaklah berhati-hati orang yang menyalahi perintah Rasul bahawa akan menimpa pada mereka fitnah atau akan ditimpa mereka itu oleh azab yang pedih.” Maka, apakah dan manakah fitnah yang lebih besar daripada kamu dengan menentukan satu kelebihan yang tidak ditentukan oleh Rasul s.a.w.?”

Pada suatu ketika, Imam Malik ditanya orang tentang membaca Qul huwallahu Ahad (surah Al-Ikhlas) beberapa kali dalam satu rakaat (semasa solat), maka beliau menyatakan kebenciannya terhadap hal itu dan berkata:

“Yang demikian itu daripada perkara-perkara yang diada-adakan, yang telah mereka ada-adakan.”

Kata imam As-Syafie:

Bidaah itu terbahagi dua, bidaah mahmudah dan bidaah mazmumah. Sesuatu yang diada-adakan yang sesuai dengan sunnah maka itulah bidaah mahmudah dan sesuatu yang diada-adakan yang menyalahi sunnah, maka itulah bidaah mazmumah. Atau: Segala sesuatu yang diada-adakan dengan berdalil, maka itulah bidaah yang tidak tercela.

Bidaah mahmudah menurut As-Syafie bermaksud bidaah dari segi lughat atau bahasa sama dengan perkataan Umar “Sebaik-baik bidaah adalah ini.” Ini bermaksud menghidupkan sunnah dan sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Manakala bidaah mazmumah itu adalah dari segi syarak yang dilarang bertujuan untuk beribadah.

Antara bukti al-Imam al-Syafie tidak maksud bidaah dalam ibadah itu bidaah mahmudah ialah bantahan beliau terhadap sentiasa berzikir kuat selepas solat yang dianggap bidaah hasanah oleh sesetengah pihak. Ketika mengulas hadis Ibnu Abbas:

“Sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir setelah orang ramai selesai solat fardhu berlaku pada zaman Nabi s.a.w”.

Kata al-Imam al-Syafie dalam kitab utamanya al-Umm:

“Pendapatku untuk imam dan makmum hendaklah mereka berzikir selepas selesai solat. Hendaklah mereka mensenyapkan zikir, kecuali jika imam mahu dipelajari daripadanya (bacaan-bacaan zikir), maka ketika itu dijelaskan zikir. Sehingga apabila didapati telah dipelajari daripadanya. Maka selepas itu hendaklah dia perlahankan”

Adapun mengenai hadith Ibnu Abbas di atas al-Imam al-Syafie menjelaskan seperti berikut:

“Aku berpendapat baginda menjelaskan suara (zikir) hanya seketika. Untuk orang ramai mempelajarinya daripada baginda. Ini kerana kebanyakan riwayat yang telah kami tulis bersama ini, atau selainnya tidak menyebut selepas salam tahlil dan takbir. Kadang-kala riwayat menyebut baginda berzikir selepas solat seperti yang aku nyatakan, kadang-kala disebut baginda pergi tanpa zikir. Ummu Salamah pula menyebut duduk baginda (selepas solat) tetapi tidak menyebut baginda zikir secara terang. Aku berpendapat baginda tidak duduk melainkan untuk berzikir secara tidak terang. Jika seseorang berkata: Seperti apa?. Aku katakan: Seperti baginda pernah bersolat di atas mimbar, yang mana baginda berdiri dan rukuk di atasnya, kemudian baginda undur ke belakang untuk sujud di atas tanah. Kebanyakan umur baginda, baginda tidak solat di atasnya. Tetapi aku berpendapat baginda mahu agar sesiapa yang jauh yang tidak melihat baginda mengetahui bagaimana berdiri (dalam solat), rukuk dan bangun (dari rukuk). Baginda ingin mengajar mereka keluasan dalam itu semua. Aku suka sekiranya imam berzikir nama Allah di tempat duduknya sedikit dengan kadar yang seketika selepas kaum wanita pergi. Ini seperti apa yang Ummu Salamah katakan. Kemudian imam boleh bangun. Jika dia bangun sebelum itu, atau duduk lebih lama dari itu, tidak mengapa. Makmum pula boleh pergi setelah imam selesai memberi salam, sebelum imam bangun. Jika dia lewatkan sehingga imam pergi, atau bersama imam, itu lebih aku sukai untuknya.”

Nyata sekali al-Imam al-Syafe tidak menamakan ini sebagai bidaah hasanah, sebaliknya beliau berusaha agar kita semua kekal dengan bentuk asal yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. Kalaulah maksud bidaah mahmudah yang disebut olehnya merangkumi perkara baru dalam cara beribadah yang dianggap baik, sudah tentu al-Imam al-Syafie akan memasukkan zikir kuat selepas solat dalam bidaah mahmudah. Dengan itu beliau tentu beliau tidak berusaha menafikannya. Ternyata bukan itu yang dimaksudkan oleh beliau.

Posted in 1 | Leave a Comment »

Bantahan sahabat mengenai bidaah.

Posted by admin di 2 Julai 2008

Bantahan sahabat mengenai bidaah.

Kata Abdullah bin Mas’ud ra.:

“Kamu ikutlah -pimpinan- Nabi, dan janganlah kamu berbuat bidaah kerana sesungguhnya telah cukup baginya.”

“Sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bidaah.”

“Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan mengada-adakan (urusan) dan akan diada-adakan bagi kamu, maka apabila kamu melihat barang yang diada-adakan hendaklah kamu berpegang (mengingat) urusan yang pertama di masa Nabi s.a.w.”

Al-Imam al-Darimi meriwayatkan bantahan Abdullah bin Mas’ud terhadap bid’ah kumpulan yang berzikir pada zamannya:

Daripada ‘Amr bin Salamah katanya: “Satu ketika kami duduk di pintu Abdullah bin Mas’ud sebelum solat subuh. Apabila dia keluar, kami akan berjalan bersamanya ke masjid. Tiba-tiba datang kepada kami Abu Musa al-Asy‘ari, lalu bertanya: “Apakah Abu ‘Abd al-Rahman (Abdullah bin Mas’ud) telah keluar kepada kamu?”. Kami jawab: “Tidak!”. Maka dia duduk bersama kami sehingga Abdullah bin Mas‘ud keluar. Apabila dia keluar, kami semua bangun kepadanya. Lalu Abu Musa al-Asy‘ari berkata kepadanya: “Wahai Abu ‘Abd al-Rahman (Abdullah bin Mas’ud) , aku telah melihat di masjid tadi satu perkara yang aku tidak bersetuju, tetapi aku tidak lihat –alhamduliLah- melainkan ianya baik”. Dia bertanya: “Apakah dia?”. Kata Abu Musa: “Jika umur kamu panjang engkau akan melihatnya. Aku melihat satu puak, mereka duduk dalam lingkungan (halaqah) menunggu solat. Bagi setiap lingkungan (halaqah) ada seorang lelaki (ketua kumpulan), sementara di tangan mereka yang lain ada anak-anak batu. Apabila lelaki itu berkata : Takbir seratus kali, mereka pun bertakbir seratus kali. Apabila dia berkata: Tahlil seratus kali, mereka pun bertahlil seratus kali. Apabila dia berkata: Tasbih seratus kali, mereka pun bertasbih seratus kali”. Tanya Abdullah bin Mas’ud: “Apa yang telah kau katakan kepada mereka?”. Jawabnya: “Aku tidak kata kepada mereka apa-apa kerana menanti pandangan dan perintahmu”. Kata Abdullah bin Mas’ud: “Mengapa engkau tidak menyuruh mereka mengira dosa mereka dan engkau jaminkan bahawa pahala mereka tidak akan hilang sedikit pun”. Lalu dia berjalan, kami pun berjalan bersamanya. Sehinggalah dia tiba kepada salah satu daripada lingkungan berkenaan. Dia berdiri lantas berkata: “Apa yang aku lihat kamu sedang lakukan in?”. Jawab mereka: “Wahai Abu ‘Abd al-Rahman! Batu yang dengannya kami menghitung takbir, tahlil dan tasbih”. Jawabnya: “Hitunglah dosa-dosa kamu, aku jamin pahala-pahala kamu tidak hilang sedikit pun. Celaka kamu wahai umat Muhammad! Alangkah cepat kemusnahan kamu. Para sahabat Nabi masih lagi ramai, baju baginda belum lagi buruk dan bekas makanan dan minuman baginda pun belum lagi pecah. Demi yang jiwaku berada di tanganNya , apakah kamu berada di atas agama yang lebih mendapat petunjuk daripada agama Muhammad, atau sebenarnya kamu semua pembuka pintu kesesatan ?!!. Jawab mereka : “Demi Allah wahai Abu ‘Abd al-Rahman, kami hanya bertujuan baik. Jawabnya : “Betapa ramai yang bertujuan baik, tetapi tidak menepatinya”. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah menceritakan kepada kami satu kaum yang membaca al-Quran namun tidak lebih dari kerongkong mereka. Demi Allah aku tidak tahu, barangkali kebanyakan mereka dari kalangan kamu”. Kemudian beliau pergi. Kata ‘Amr bin Salamah: “Kami melihat kebanyakan puak tersebut bersama Khawarij memerangi kami pada hari Nahrawan”.

Kata Abdullah bin Abbas ra.:

“Hendaklah kamu berpegang teguh dengan takwa kepada Allah dan tetaplah kamu ikut dan janganlah kamu berbuat bidaah.”

“Sesungguhnya perkara-perkara yang paling dibenci Allah itu ialah bidaah-bidaah dalam urusan agama dan sesungguhnya daripada urusan bidaah itu ialah iktikaf di dalam masjid-masjid yang dibuat di dalam rumah-rumah.”

Kata Hudzaifah ra.

“Tiap-tiap ibadah yang tidak dikerjakan oleh sahabat, maka janganlah kamu kerjakan.”

“Tiap-tiap ibadah yang tidak beribadah dengan dia para sahabat Rasulullah s.a.w.,maka janganlah kamu beribadah dengannya.”

Kata Abdullah bin Umar ra.

“Tiap-tiap bidaah itu sesat meskipun manusia memandangnya baik.”

Posted in 1 | Leave a Comment »